عاقبت فرزندی که به پدر خود کمک نکرد

عاقبت فرزندی که به پدر خود کمک نکرد
پیرمرد با گریه و زارى نزد پیامبر رفت و گفت: یا رسول اللّه ! من پسرم را بزرگ كردم و هزاران رنج و زحمت برایش متحمّل شدم و از مال و ثروت خود، او را كمك كردم تا آن كه مستقلّ و خودكفا گردید، ولى امروز كه من ضعیف و ناتوان گشته ام و تمام اموال و هستى خود را از دست داده ام ، او از هر گونه كمكى به من دریغ مى كند و حتّى لقمه نانى هم به من نمى دهد.

حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله خطاب به فرزند كرد و فرمود: تو در این مورد چه جوابى دارى ؟

گفت : یا رسول اللّه ! من چیزى زاید بر مخارج خود و عائله ام ندارم .

حضرت به پدر فرمود: اكنون چه مى گوئى ؟

گفت : یار سول اللّه ! او داراى چندین انبار گندم و جو و كشمش مى باشد و نیز كیسه هائى پر از درهم و دینار دارد.

رسول خدا به فرزند فرمود: چه پاسخى دارى ؟

اظهار داشت : یا رسول اللّه ! او اشتباه مى كند، چون من هیچ ندارم .

در این هنگام ، حضرت رسول خطاب به فرزند كرد و فرمود: از عذاب خداوند بترس و نسبت به پدرت كه آن همه براى تو زحمت كشیده است ، نیكى و احسان كن .

پسر گفت : یا رسول اللّه ! من چیزى ندارم .

حضرت فرمود: این ماه از بیت المال به او كمك مى كنیم ؛ ولى از ماه آینده باید پدرت را كمك نمائى و به یكى از اصحاب خود به نام اُسامة بن زید دستور داد تا صد درهم به آن پیر مرد بپردازد.

در پایان ماه ، پدر دو مرتبه به همراه پسر خود نزد رسول خدا آمد وعرضه داشت : یا رسول اللّه ! فرزندم چیزى به من نداد و پسر همچنین گفت : من چیزى ندارم .

حضرت به فرزند اشاره نمود: كه تو داراى ثروت بسیارى هستى ؛ ولى با این برخوردى كه نسبت به پدرت دارى ، همین امروز فقیر و تهى دست خواهى شد.

همین كه فرزند از نزد حضرت برگشت متوجّه شد كه داد و فریاد افرادى كه در همسایگى انبارهاى آذوقه او هستند، بلند است .

و هنگامى كه چشمشان به پسر پیرمرد افتاد فریاد زدند: بوى گندیده انبارهاى تو به همه ما اذیّت و آزار مى رساند.

و او را مجبور كردند تا اجناس فاسد شده انبارهایش را تخلیه كند؛ او نیز چندین كارگر گرفت و با پرداخت پولى بسیار، آن اجناس فاسدشده را در بیابان هاى شهر تخلیه كرد.

و چون به كیسه هاى طلا و نقره اندوخته شده مراجعه كرد، آن ها را چیزى جز سنگ و ریگ ندید و تمام زندگى و ثروت او تباه گردید وسخت در تنگ دستى قرار گرفت ، به طورى كه حتّى محتاج لقمه نانى براى شام خود گردید و در نهایت مریض و رنجور شد.

سپس حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله ، در رابطه با اداء حقوق والدین چنین فرمود: مواظب باشید كه پدر و مادر خود را ناراحت و غضبناك نكنید و راضى نباشید كه آنان نیازمند و محتاج گردند؛ وگرنه بدانید كه غیر از عذاب دنیا نیز در قیامت به عقاب دردناك الهى مبتلا خواهید شد.