اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این آقا پسر خود را زیباترین مرد جهان می داند! (عکس)

این آقا پسر خود را زیباترین مرد جهان می داند! (عکس)
رسانه های اجتماعی قصد دارند این دانشجوی عراقی را یک شبه به یک ستاره تبدیل کنند. به گزارش ایران ناز آلبوم تصاویر احمد أنجل بیش از  یک میلیون بار کلیک خورده است. و حالا از او به عنوان یکی از ستاره های مردم پسند یاد میشود.
 
 این آقا پسر خود را زیباترین مرد جهان می داند! (عکس)
 
پس از مصاحبه با یک روزنامه مهم انگلیسی زبان، حالا این دانشجوی دارو سازی عراقی و مدل پاره وقت می خواهد بر فراز جهان بدرخشد. بنا بر این گزارش، یکی از رسانه های منطقه، با خوشحالی، درباره أنجل نوشت: پسر عراقی که هوش از سر عالم برد! و یکی از کاربران هم در صفحه او نوشت: تو پادشاه عالم خواهی شد!
 
 این آقا پسر خود را زیباترین مرد جهان می داند! (عکس)
 
 این آقا پسر خود را زیباترین مرد جهان می داند! (عکس)
 
 این آقا پسر خود را زیباترین مرد جهان می داند! (عکس)
 
 این آقا پسر خود را زیباترین مرد جهان می داند! (عکس)
 
 این آقا پسر خود را زیباترین مرد جهان می داند! (عکس)