عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

غیبت كردن و استرس داشتن

غیبت كردن و استرس داشتن
ما انسان‌ها به قضاوت كردن و صحبت كردن درباره یكدیگر عادت كرده‌ایم. در بیشتر مواقع هدف غیبت كردن رسیدن به حقیقت یا كشف درست بودن ماجراها نیست. ما این كار را به خاطر لذت آن می‌كنیم. این عادت به گروه‌های انسانی كمك كرده تا در دوست نداشتن گروها یا اشخاص دیگر به هم نزدیك‌تر شوند خوب است.
 
در هر حال یكی دیگر از كاركردهای غیبت كردن، آوردن افراد به چارچوب‌ها و عرف جامعه‌یی است كه در آن زندگی می‌كنند. انسان‌ها می‌دانند كه چنانچه از خط قرمزهایی گذر كنند، دیگران درباره آنها صحبت می‌كنند و همین امر به امری بازدارنده تبدیل می‌شود كه از لحاظ فرهنگی برای گروه‌های انسانی كاركرد دارد.می‌تواند باعث مرگ، سكته قلبی یا سرطان شود.
 
استرس همچنین می‌تواند باعث افسردگی شود كه غالبا فرد را به سمت خودكشی هدایت می‌كند. اما چه چیز باعث استرس بشر شده است؟ به نظر می‌رسد یكی از مهم‌ترین دلایل استرس، زندگی شهری باشد كه در گذشته‌های دور انسان وجود نداشته است. بیشتر انسان‌ها امروزه حداقل 48 ساعت در هفته كار می‌كنند.
 
این در حالی است كه خیلی‌ها ادامه كار را به خانه می‌برند. مسوولیت‌هایی كه در خانه یا در كار بر عهده زنان و مردان قرار دارد، آنها را از هر زمان دیگر پراسترس‌تر كرده است. از طرف دیگر كم‌خوابی یكی دیگر از مشكلات امروزه بشر است كه به نظر می‌رسد در گذشته از آن رنج نمی‌برده است.