عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

اعتیاد به الکل بدتر است یا سیگار؟

اعتیاد به الکل بدتر است یا سیگار؟

تحقیقاتی که در آلمان انجام شده نشان داده است اعتیاد به الکل از عمر افراد به ویژه در زنان از عمر آنها 20 سال کم می کند. بر اساس این مطالعات عوارض اعتیاد به الکل از سیگار نیز بیشتر گزارش شده است.

 

برای انجام این مطالعه 4000 زن و مرد به مدت 14 سال مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار کرد که میانگین مرگ و میر سالیانه در بین زنان معتاد به الکل 4.6 برابر و مردان معتاد به الکل بیش از 1.9 برابر در مقایسه با سیگاری ها بیشتر است. همچنین سن مرگ در زنان معتاد به الکل 60 سال و مردان معتاد به الکل 58 سال است که این سنین تقریبا 20 سال کمتر از سن مرگ طبیعی است.

 

در حقیقت نتایج این تحقیقات نشان داد که بین اعتیاد به الکل و مرگ زودرس ارتباط معنی داری وجود دارد.