اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

قبل ازرفتن به مصاحبه برای استخدام این مطلب رابخوانید

مجموعه : دانستنی ها
قبل ازرفتن به مصاحبه برای استخدام  این مطلب رابخوانید
وقتی به مصاحبه برای استخدام می روید  بیش از اینکه حرفهایی که به زبان می آورید، نشان دهنده توانایی و شخصیت شما باشد، این زبان بدن شماست که با مصاحبه کننده ارتباط برقرار می کند.
به محض ورود به اتاق مصاحبه رفتار شما می تواند گویایی بسیاری از نکات درباره شخصیت شما باشد.

حال بعضی از رفتارها کمی بهتر و بعضی دیگر بدتر است. در مطلب زیر ۹ مورد از کارهایی را برای شما می شماریم که بدترین خطاها از جانب زبان بدن شمرده می شوند:

۱. ناتوانی در برقراری ارتباط چشمی

۲. لبخند نزدن

۳. بد ایستادن

۴. بی قراری و آشفتگی

۵. بازی کردن با وسیله ای روی میز

۶. لرزش دست

۷. دست به سینه نشستن

۸. با موها بازی کردن یا دست روی صورت کشیدن

۹. حرکت دادن زیاده از حد دست