اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جنایت وحشتناک مرد چینی فقط برای چند رشته ماکارونی! (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
جنایت وحشتناک مرد چینی فقط برای چند رشته ماکارونی! (عکس)

هشدار!هشدار!هشدار!این تصاویر ممکن است باعث آزرده خاطر شما گردد.لطفا مراقب باشید.مرد ساکن ایالت وهان چین به خاطر چند رشته ماکارونی همشهری خود را جلو افراد به قتل رساند و سپس قلبش را از سینه دراورد و مقداری از انرا خورد.

جنایت وحشتناک مرد چینی فقط برای چند رشته ماکارونی! (عکس)

به گزارش ایران ناز: مرد 29 ساله به نام” بو تیوان ” هنگامی که یکی از همشهریانش به نام یول لیائو 48 ساله حاضر نشد غذای ماکارونی خود را با او تقسیم نماید به شدت براشفت و با چاقویی گردنش را برید و سپس روی سینه اش نشت و در اقدامی وحشتناک که هیچ کس یارای جلوگیری از او را نداشت قلب مرد را از سینه اش دراورد و جلو افراد شروع به خوردن ان نمود.

جنایت وحشتناک مرد چینی فقط برای چند رشته ماکارونی! (عکس)

پس از چند لحظه پلیس سررسید و وی را دستگیر نمود.یکی از شاهدان صحنه می گوید:صحنه خونین و هولناکی بود.هیچ موقع از ذهنم پاک نخواهد شد.او در ابتدا به طرز فجیعی گردن مرد را برید و سپس در کمال خونسردی گویی سر کیسه برنج را می خواهد باز نماید با چاقو سینه مرد را گشود و قلبش را دراورد و شروع به خوردن ان نمود.به گفته وی چندین نفر با دیدن صحنه از ترس غش نمودند.پس از 40 دقیقه پلیس سر رسید و مرد روانی را دستگیر نمود.

جنایت وحشتناک مرد چینی فقط برای چند رشته ماکارونی! (عکس)