اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تکه تکه شدن دیسک را دیده اید؟

تکه تکه شدن دیسک را دیده اید؟
به موازات اضافه کردن، حذف و یا اعمال تغییرات بر روی فایل های موجود بر روی یک دیسک، در چیدمان و ساختار سکتورهای اختصاص داده شده به یک فایل تغییراتی ایجاد می گردد و این احتمال وجود خواهد داشت که محتویات یک فایل در چندین سکتور غیرهمجوار ذخیره گردد.
 
با استمرار وضعیت فوق که به "تکه تکه شدن فایل " موسوم است، فایل ها با وضعیتی نامطلوب بر روی دیسک نگهداری خواهند شد چراکه در زمان استفاده از یک فایل در مقابل بازیابی آن از طریق مجموعه ای از سکتور همجوار، می بایست اطلاعات مربوط به یک فایل از طریق سکتورهای متعددی که الزاماً در مجاورت فیزیکی هم نمی باشند،
 
بازیابی گردد. پیامد این موضوع، کاهش سرعت ذخیره و بازیابی فایل ها بر روی رسانه ذخیره سازی خواهد بود. چراکه هدهای دیسک می بایست بدفعات برای ذخیره و بازیابی هر یک از بخش های یک فایل بر روی رسانه ذخیره سازی حرکت نمایند.

برخی از سیستم های عامل دارای امکانات مناسبی برای defrag کردن فضای ذخیره سازی می باشند. به عنوان نمونه در ویندوز xp می توان از برنامه defrag.exe استفاده نمود. یکی از مشکلاتی که ممکن است باعث عدم اجرای موفقیت آمیز فرآیند فوق گردد، عدم وجود ظرفیت خالی بر روی رسانه ذخیره سازی است.
 
بدیهی است در چنین مواردی نمی توان انتظار انجام عملیات defrag موفقیت آمیزی را داشته باشیم. برای استفاده از برنامه defrag می بایست بین 20 تا 25 درصد از فضای رسانه ذخیره سازی خالی باشد تا برنامه های defrag بتوانند پس از بررسی وضعیت موجود، آن را بهینه نمایند.
 
بنابراین در صورتی که ظرفیت یک رسانه ذخیره سازی تکمیل شده باشد و عملاً بر روی آن فضای خالی چندانی وجود نداشته باشد و حافظه کم باشد، می بایست برخی از فایل های موجود را حذف و یا به مکان دیگری منتقل نمود.