فاکتورهای موثر گوش دادن فعال

فاکتورهای موثر گوش دادن فعال
* سعی کنید در حین صحبت مخاطب به او نگاه کنید.* با گفتن کلماتی مثل بله، که این طور، عجب به او این پیام را می رسانید که به صحبت های او علاقه دارید و او را تشویق به ادامه صحبت می کنید. ضمناً در حین صحبت فرد از ، برچسب زدن، تحقیر کردن، نصیحت کردن  مسخره کردن و کوچک شمردن  که از جمله موانع ارتباطی می باشند خودداری کنید.

* از نشانه های غیر کلامی( زبان بدن) فرد غافل نشوید. چرا که ما اغلب این جنبه مهم را نادیده می گیریم اما جالب است که بدانید در یک ارتباط کلمات 7 درصد، لحن صدا38 درصد و زبان بدن55 درصدپیام را منتقل می کنند

* از آنچه فرد گفته است خلاصه ای به او بازخورد دهید.  با این عمل نکات پایین را بخوانید خیلی مهم هستند :

1.متوجه می شوید برداشت درستی داشته اید یا خیر.

2.اطلاعات بیشتری دریافت خواهید کرد.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب