اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بگذارید همسرتان مشارکت داشته باشد

بگذارید همسرتان مشارکت داشته باشد
 بچه ها را بپذیرند چرا که فکر می کنند این تنها محدوده ای است که هنوز بر آن تسلط دارند  موافق هستید آیا. اما بسیاری از زنان آن قدر بر این احساس و تصور خود اصرار دارند که جای کافی برای مشارکت همسرشان باقی نمی گذارند.
 
برای برخی دیگر از زنان مساله داشتن تسلط یا کنترل امور نیست بلکه آنها تنها می پندارند که مردان یا علاقه ای به کار در منزل ندارند یا کفایت لازم برای انجام امور منزل را ندارند و پیغامی که مردان از برخورد این زنان دریافت می کنند این است که بهتر و راحت تر است که خودشان را کنار بکشند.
 
از خاطر ببریم که همسر شما فردی است از نخستین نسل پدرانی که انتظار می رود نقشی فعال در امور خانه و تربیت فرزندان داشته باشد با این تاکید که مدل های خوب برای پدری کردن کمیاب اند. پدران نیاز دارند تا اعتماد به نفس خود را در زمینه هایی که چندان تجربه ای در آن ندارند، تقویت کنند.