عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

لیست برخی از پژوهشگران ایرانی ناسا

مجموعه : دانستنی ها
لیست برخی از پژوهشگران ایرانی ناسا
تعجب نکنید؛ چون هیچ ادعایی در کار نیست و قرار هم نیست ناسا به ایران اسباب کشی کند اما مرور گوشه ای از لیست ایرانیان فعال در نــاسا گویای حق آب و گل داشتن ایرانی ها در آن سازمان فضایی بزرگ هست که جای بسی تامل دارد … 
 
پروفسور محمد جمشیدی، مدیر برنامه های داخلی ایستگاه فضایی ناسا
و همچنین مدیر كنترل تكنیك ایستگاه فضایی ناسا 
 
لیست برخی از پژوهشگران ایرانی ناسا
 
فیروز نادری، مدیر برنامه اجرایی سیاره مریخ در ایستگاه فضایی ناسا 
 
لیست برخی از پژوهشگران ایرانی ناسا
 
حمید برنجی، عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا 
 
قاسم اسرار، عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا
 
لیست برخی از پژوهشگران ایرانی ناسا
 
كاظم امیدوار، عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا 
 
لیست برخی از پژوهشگران ایرانی ناسا
 
رضا غفاریان، مهندس لابراتوار نیرو محركه جت ایستگاه فضایی ناسا 
 
پروفسور پرویز معین، رئیس موسسه مرکزی تحقیقاتی دانشگاه ناسا در آمریکا 
 
پروفسور صمد حیاتی، عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا
 

خانم آزاده تبازاده، دانشمند ارشد فیزیک ایستگاه فضایی ناسا

عبد الحمید كریمی، فعالیت در بخش ساخت موشك های فضایی در ناسا

خانم دكتر مقدم، فعالیت در آزمایشگاه پیشرانش جت بر روی رادارها در ناسا

.

.

.

در گزارش ها آمده ؛ حدود 70 الی 80 ایرانی در ناسا فعالیت دارند

و طبق آخرین آماری که گرفته شده و در روزنامه space چاپ شده

43 درصد از کادر پژوهشی ناسا از پژوهشگران ایرانی می باشند!
ملاحظه : ایرانی ؛ امریکایی ؛ آفریقایی همه و همه ازیک پدر ومادر و دارای یک خالق ویک فرجام – آنچه برای فرزندان آدم پایدارو ابدی خواهد بود اعمال نیک و خیر رساندن به سایر مخلوقان خدامی باشد به عبارتی برترین فرزندان آدم کسانی می باشند که بیشترین فایده را برای هم نوع خود داشته باشد.