اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عاقبت شجاع ترین زن دنیا پیدا شد!

عاقبت شجاع ترین زن دنیا پیدا شد!
پزشکان با انجام آزمایش بر روی فردی که قسمت احساس ترس مغزش از بین رفته سعی دارند تا اختلال استرس پس از سانحه ( Posttraumatic stress disorder)، را درمان کنند.
فردی که بر اثر آسیب دیدگی مغز، قسمت درک ترس را از دست داده، توجه محققان را به خود جلب کرده و پزشکان قصد دارند تا عوامل ترس و استرس را بر روی مغز او مورد مطالعه قرار دهند.
دانشمندان دانشگاه اوهایو با ثبت عکس العمل های این فرد، در موقعیت هایی که هر انسان عاقلی را دچار وحشت می کند، نتیجه گرفته اند که آسیب دیدگی در قسمت آمیگدالا یا بادامه مغز، باعث نترسیدن او می شود.
بادامه مغز مرکز تشخیص خطر مسئول احساس ترس است.
این قسمت مغز در حیوانات، وظیفه یادگرفتن تجربیات احساسی را بر عهده دارد.
پس آزمایشات متعدد شامل نمایش فیلم های ترسناک، قرار دادن در اتاقی پر از مارهای سمی، خانم نترس نشان داد که او در مواجه با عوامل خطرناک همانند یک کودک رفتار می کند. این فرد حتی با دیدن چندین رتیل خطرناک و بسیار بزرگ، قصد داشت یکی از آنها را در دست بگیرد که محققان از انجام این کار جلوگیری کردند.
اگر چه این خانم ترس را نمی تواند احساس کند اما به علت بالغ بودن، از خطرات بعضی عوامل اطلاع دارد، به گفته او در چنین مواقعی این کنجکاوی است که باعث می شود او دست به چنین کارهایی بزند.
پزشکان امیدوارند نتایج این تحقیقات، آنها را برای مطالعه و درک چگونگی تحلیل ترس در مغز افراد یاری کند.