آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر

مجموعه : دانستنی ها
آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر
به گزارش ایران ناز این گیاهان بسیار خطرناک بوده و افراد بسیار زیادی مانند مادر رئیس جمهور آمریکا را هم به کام مرگ کشانده‌اند…
 
آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر
1. شوکران آبی غربی :
از جوهر این گیاه برای کشتن سقراط استفاده شد
 
آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر

2. گیاه کاستور :
یکی از سمی ترین گیاهان دنیاست که در هند و آفریقا رشد می کند
 
آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر

3. تاج الملوک :
به کلاه شیطان شهرت دارد.
 
آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر

4. درخت استرکنین :
گفته می شود کلوپاترا ملکه مصر از این گیاه برای کشتن خدمتکارش استفاده کرده است.
 
آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر

5. خانه بدوش زهری :
در آفریقای جنوبی رشد می کند.
 
آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر

6. گل مار سفید :
این گیاه مادر آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا را کشته است
 
آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر

 7. گیاه کیسه ای :
به اتریکولاریا ماکروهیزا نیز شهرت دارد و طعمه‌های خود را می بلعد.
 
آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر

8. گیاه کوزه بزرگ :
برای انسان مرگ آور نیست ولی خطرناک محسوب می شود
 
آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر

9. شیپور فرشته :
به نفس شیطان کلمبیا نیز شهرت دارد.
 
آشنایی با سمی و مرگبار ترین گیاهان جهان! +تصاویر

10. چشم های عروسک :
به بانبری سفید نیز شهرت دارد و بر خلاف ظاهر زیبایش، به راحتی کشنده است.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب