اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بکوشیم خودمان باشیم

بکوشیم خودمان باشیم
تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

این را سعدی شاعر می گوید بنابراین لباسی را به تن کنیم که فکر می کنیم برازنده مااست، نه لباسی که سایرین تصور می کنند، مد است این خیلی مهمه. ما همواره در ذهنمان نوع پوشش مان را با دیگران مقایسه می کنیم اما بهتر است حین تصمیم گیری بیشتر به سلیقه خودمان احترام بگذاریم.
 
طراحان با انصاف می گویند بهتر است با شروع هر فصل چند دست لباس جدید بخرید و آن ها را با لباس های دیگری که در کمد آویزان کرده اید ادغام کنید. در این صورت لباس هایتان نه صرفا مارک دار است و نه از مد افتاده!

● مطیع مدل های مجلات نباشیم

بهتر است ظاهرتان را براساس آنچه در تلویزیون یا مجلات می بینید تغییر ندهید.افراد معروف فقط برای جلب توجه لباس های عجیب و زرق و برق دار به تن می کنند و نحوه لباس پوشیدنشان مناسب زندگی روزمره نیست. به گفته یک طراح گاهی می توان پشت به آینه کرد و راحت تر زندگی کرد!