اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

100 سال قبل ایرانیان چه لباسی میپوشیدند؟ (تصویری)

100 سال قبل ایرانیان چه لباسی میپوشیدند؟ (تصویری)
100 سال پیش یعنی در دوران آخرین شاه قاجاری (محمدعلی شاه) پوشش مردان ایرانی کت های بلند با شلوار گشاد و دستاری بود که به کمر می بستند و زنان دوره قاجار هم با چادر و روبنده و پیراهن و شلوار در خیابان حاضر میشدند.
 
در این تصویر که در گوشه سمت چپ آن کلمه اصفهان و عنوان عکاسخانه به چشم می خورد، دو مرد اصفهانی در پوشش قاجاری شان دیده میشوند. به گزارش ایران ناز لباس مردان اصفهان در آن زمان از یك شلوار مشكی گشاد، پیراهن سفید یقه ساده دكمه دوبل با آستین های گشاد، یك جلیقه كوتاه مشكی و یك كلاه تشكیل میشد. آنها در زمستان یك قبای بلند ساده بر روی لباس اصلی می پویشیدند كه با شال ابریشمی دور كمر بسته میشده است.
 
100 سال قبل ایرانیان چه لباسی میپوشیدند؟ (تصویری)
 
100 سال قبل ایرانیان چه لباسی میپوشیدند؟ (تصویری)
پوشش یک خانواده ایرانی در دوران قاجار
 
100 سال قبل ایرانیان چه لباسی میپوشیدند؟ (تصویری)
 
100 سال قبل ایرانیان چه لباسی میپوشیدند؟ (تصویری)
زنان با چادر و رو بنده و شلوار در مجامع عمومی حاضر می شدند
 
100 سال قبل ایرانیان چه لباسی میپوشیدند؟ (تصویری)