اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کار جالب کشیش 52 ساله نیویورکی (عکس)

کار جالب کشیش 52 ساله نیویورکی (عکس)
پدر جوزف جان، کشیش 52 ساله نیویورکی، که راننده تاکسی هم هست، تاکسی را مثل کلیسای متحرک می بیند. او می گوید که هر روز افراد زیادی را می بیند و گاهی با آنها حرف می زند و می گوید که کشیش است. او موسیقی هیپ هاپ مسیحی در تاکسی اش پخش می کند و وقتی مسافرین می فهمند که او کشیش است، سفره دلشان را برای او باز می کنند که کار درستی است.
 
کار جالب کشیش 52 ساله نیویورکی (عکس)

یکی از مسافرین او که مرد گناهکاری بود که می ترسید درباره گناهش با او حرف بزند. وقتی موسیقی مسیحی او را شنید و درباره آن با هم حرف زدند، مسافر فهمید که او کشیش است. ناگهان حالش عوض شد و به او چیزی را گفت که قبلاً هرگز به کسی نگفته بود. او اعتراف کرد که درباره این کارش احساس گناه می کند و پدر جوزف او را راهنمایی کرد.
 
کار جالب کشیش 52 ساله نیویورکی (عکس)

وقتی جان با مسافرین خود طرز فکر یکسانی ندارد، در مورد چیزهای دیگری با آنها حرف می زند. او کشیش روشنفکری است و هر یکشنبه به کلیسا می رود. او هر دو شغلش را جدی می گیرد و به افراد دور و برش در صورت نیاز به پند و اندرز، غذا یا پناهگاه کمک می کند. او اصالتاً غنایی است و در دهه نود به ایالات متحده آمده است. وقتی او در کالج دولتی منهتن درس می خواند، نقطه عطفی در زندگی اش بوجود آمد و کشیش شد.