اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چندین سخنان حیرت آور از ارد بزرگ

چندین سخنان حیرت آور از ارد بزرگ
میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد.

اریسون سووت ماردن

 

::::::::::::::::::::

 

ایده های ازلی دریافته از تامل ناب هستند و مایه اساسی و ابدی تمام پدیده های جهان را بازگو می کنند. این ایده ها متناسب با ماده ای که واسطه بازگویی آنها هستند ، جامه نقاشی ، شعر، مجسمه سازی یا موسیقی می پوشند . تنها سرچشمه هنر معرفت بر ایده هاست و تنها هدف آن انتقال این معرفت است.

شوپنهاور

 

::::::::::::::::::::

 

زندگی ، پیشکشی است برای شاد زیستن .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است . اما هربار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتا این نخ تبدیل به طناب و بلندی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد.

اریسون سووت ماردن

 

::::::::::::::::::::

 

فکر خوب معمار و آفریننده است .

دیل کارنگی

 

::::::::::::::::::::

 

شادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

اندیشه و تفکر پشتوانه ای بزرگ در سراسر حیات بشر است و انسان بی اندیشه و تفکر به ماده ای بی روح می ماند .

پاسکال

 

::::::::::::::::::::

 

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم .

ادیسون

 

::::::::::::::::::::

 

پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد .

ارنست دیمنه

 

::::::::::::::::::::

 

بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا به هنگام غروب که نور ظلمت بهم آمیخته است بال فشانی می کند .

بایگون

 

::::::::::::::::::::

 

شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور نیرویی برای ادب و برخورد درست برجایی نمی گذارد .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

تا وقتیکه مرد عروسی نکرده او را غیر کامل می خوانند ، بنابراین معلوم می شود پس از ازدواج کار مرد تمام است .

باب هاپ

 

::::::::::::::::::::

 

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند .

فردوسی خردمند

 

::::::::::::::::::::

 

بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

برای اداره کردن خویش ، از سرت استفاده کن . برای اداره کردن دیگران ، از قلبت.

دالایی لاما

 

::::::::::::::::::::

 

وقتی قلبت بیدار شد و شعله ای از نور شد ، تو معنا و اهمیت زندگی را خواهی شناخت ، و این فیضی عظیم است . و آنگاه سپاسگزاری و حمد طلوع می کند . آنگاه فقط هدیه زندگانی کافی است تا با آن برای همیشه و همیشه راضی و خشنود باشی .

دالایی لاما

 

::::::::::::::::::::

 

بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

همین لحظه حاوی بهشت و دوزخ است . همه اش بستگی به تو دارد . اگر تو خوش باشی ، شاد باشی ، اگر عاشق زندگی باشی و آن را محترم بداری و جشن بگیری . در بهشت هستی ، اگر نتوانی شادمانی کنی ، اگر چنان زنجیرهای سنگینی برپا و دست داشته باشی که نتوانی با آهنگ زندگی به رقص در آیی ، آن وقت در دوزخ به سر می بری .

دالایی لاما

 

::::::::::::::::::::

 

صاحبان اخلاق، روح جامعه خود هستند.

امرسون

 

::::::::::::::::::::

 

باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق باشد و ختمش با جاه طلبی .

بوسکالیا

 

::::::::::::::::::::

 

اگر پیری پند ده و اگر جوانی پند گیر .

ضرب المثل چینی

 

::::::::::::::::::::

 

اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

خنده، بهترین روح جنگ با زندگی است.

آناتول فرانس

 

::::::::::::::::::::

 

میانه روی و اندازه نگه داشتن کمال طبیعت آدمی است.

کنفسیوس

 

::::::::::::::::::::

 

خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

دنیا به امید برپاست و انسان به امید زنده.

علی اکبر دهخدا

 

::::::::::::::::::::

 

مرد نیک، صدای وجدان را می شنود .

ضرب المثل اسپانیایی

 

::::::::::::::::::::

 

در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است .

نیچه

 

::::::::::::::::::::

 

قوی ترین اهرم ها، اراده است.

اسمایلز

 

::::::::::::::::::::

 

نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

کوشش اولین وظیفه انسان است.

گوته

 

::::::::::::::::::::

 

فهمیدن بهتر از دانستن است.

گوستاو لوبن

 

::::::::::::::::::::

 

اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

پول بتی است که همه او را می پرستند ولی این بت معبد ندارد .

روتشیند

 

::::::::::::::::::::

 

آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد .

بزرگمهر

 

::::::::::::::::::::

 

برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش .

ارد بزرگ

 

::::::::::::::::::::

 

اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد .

اولپن

 

::::::::::::::::::::

 

انسان موفق لاقید نیست وانسان لاقید موفق نیست.

ضرب المثل چینی

 

::::::::::::::::::::

 

اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی .

سندکا

 

::::::::::::::::::::

 

پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .

ارد بزرگ

و سخنان جذابش