اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

رهایی ازروزمرگی وتکرار اما چگونه؟

مجموعه : سبک زندگی
رهایی ازروزمرگی وتکرار اما چگونه؟
ـ وقتی که مرتباً دلیلی برای ایجاد تعارض و ناسازگاری یا کشمکش در خانواده به چشم می‌خورد، وقت آن است که در مورد تغییر شیوه زندگیتان بیندیشید. این روال جدیدی که برای زندگیتان در نظر می‌گیرید اگر تقریباً مطابق با عادات رفتاری همه اعضای خانواده باشد، خصوصاً در متوقف کردن نزاع و زد و خورد و درگیری‌های لفظی بین بچه‌ها می‌تواند موثر باشد خیلی خوب است.

-اگر دائماً خودتان را درگیر تقاضاهای بیجا و نق‌زدن‌های کودکانتان می‌یابید، این می‌تواند نشانه‌ای از نیاز به یک برنامه‌ریزی جدید در زندگیتان باشد که باید جایگزین شیوه قبلی شود. این شیوه خصوصاً وقتی که دارید سعی می‌کنید عادات جدیدی را در اعضای خانواده‌تان ایجاد و گسترش دهید از جمله رعایت بهتر بهداشت یا انجام کارهای محوله یا انجام تکالیف مدرسه، بسیار مفید خواهد بود.

ـ به مرور که فرزندانتان بزرگ‌تر می‌شوند و رشد می‌کنند، باید در روابط تکراری خانوادگی‌تان بازبینی نمایید و در آنها تجدیدنظر نموده اصلاحشان کنید تا همه چیزهای جدیدی را که آنها از پس انجامش برمی‌آیند را به حساب آورده باشید. این روش به استقلال فرزندتان کمک نموده و سبب می‌شود در انجام کارها به شما وابستگی کمتری داشته باشند.

ـ اگر مواقعی وجود دارد که شما تقریباً می‌توانید سوءرفتار کودکتان را در آنها پیش بینی کنید، این روش حقیقتاً کمک خواهد کرد و با یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده خواهید توانست در این موقعیت‌های چالش برانگیز با کودکتان کنار بیایید. برای مثال اگر می‌دانید فرزندتان به هنگام خرید،

 
-رانندگی یا ملاقات اقوام و دوستانتان بدرفتاری می‌کند، می‌توانید با فراهم آوردن تمهیداتی از جمله سرگرمی‌های مورد علاقه‌اش مانع بدرفتاری یا نق‌زدن‌هایش شوید.اگر در اعضای خانواده به نوعی احساس بی‌حوصلگی یا افسردگی مقطعی مشاهده کردید، تغییر روال عادی و روزمره زندگی می‌تواند این یکنواختی را شکسته و آنها را از این حالت درآورد.