اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

گریه ها مرا ول نمیکنند

مجموعه : مطالب عاشقانه
گریه ها مرا ول نمیکنند
        مدت هاست دلم احساس سنگینی می کند…

        مدت هاست یاد گرفته ام گریه نکنم …

        مدت هاست دلم نتوانسته خودش رو سبک کنه …

        مدت هاست دیگر در عمق قلبم کسی لانه ندارد …

        مدت هاست تمام باورم این است که هرچه بود تمام شد، چه خوب چه بد

        نسیمی بود که وزید و رفت …

        مدت هاست دل تنگ بارانم …

        مدت هاست عاشقی را از یاد برده ام …

        مدت هاست یاد گرفته ام بگویم، بنویسم خوبم تا بقیه بشنوند و بخوانند

        و باور کنند که خوبم …

 
اره خیلی خوبم