اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مد جنجالی خانم هنرمند در برنامه زنده صبح جمعه (عکس)

مد جنجالی خانم هنرمند در برنامه زنده صبح جمعه (عکس)

خانم هنرمند همیشه با تیپ عجیب و غریب خود سوژه داغ رسانه ها هست.این بار هنگامی که لیدی گاگا خواننده معروف قصد حضور در برنامه زنده تلویزیونی را داشت از خانه خود با تیپ عجیب دیگر پا به خیابان گذاشت.لیدی گاگا با کلاه گیس تمام رنگ سفید و کفشهای عجیبش به سمت برنامه تلویزیون رهسپار شد.

لیدی گاگا صبح جمعه با برنامه زنده”تودی شو”مصاحبه نمود

مد جنجالی خانم هنرمند در برنامه زنده صبح جمعه (عکس)

مد جنجالی خانم هنرمند در برنامه زنده صبح جمعه (عکس)

مد جنجالی خانم هنرمند در برنامه زنده صبح جمعه (عکس)

مد جنجالی خانم هنرمند در برنامه زنده صبح جمعه (عکس)

مد جنجالی خانم هنرمند در برنامه زنده صبح جمعه (عکس)

مد جنجالی خانم هنرمند در برنامه زنده صبح جمعه (عکس)

مد جنجالی خانم هنرمند در برنامه زنده صبح جمعه (عکس)

مد جنجالی خانم هنرمند در برنامه زنده صبح جمعه (عکس)