اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

برای تمایل به خشونت

برای تمایل به خشونت
نشانه‌هایی برای تمایل به خشونت در تمام تاریخ بشر یافت می‌شوند كه در طول زمان بر عملكرد ژن‌ها و مغز ما تاثیر گذاشته‌اند. هرچند شواهدی نشان می‌دهد كه انسان‌های اولیه نسبت به انسان‌های امروزی صلح‌جو‌تر بوده‌اند اما در عین حال می‌توان در بشر قبل از تاریخ، ‌شواهدی برای آدمخواری نیز یافت.
 
مطالعاتی روی موش‌ها نشان می‌دهد كه در زمان خشونت، تعدادی از سلول‌های مغز در انجام آن دخیل هستند. به احتمال زیاد رفتار پرخاشگرانه ارتباط تنگاتنگی برای تمایل به بقا، ‌پیدا كردن جفت و غذا داشته است. زمانی كه در گونه‌یی تعداد جمعیت زیاد می‌شود، تنها راه بقا استفاده از زور و خشونت است و انسان‌ها ثابت كرده‌اند كه یكی از خشن‌ترین گونه‌های موجود هستند.
 
تقلب
در روانشناسی

در حالی كه بیشتر مردم صداقت را به عنوان یك ارزش در نظر می‌گیرند، یك نفر از هر پنج نفر در امریكا اعتقاد دارند تقلب در مالیات دادن امری غیراخلاقی نیست. به علاوه موضع 10 درصد از شركت‌كنندگان درباره خیانت در ازدواج دوپهلو بوده است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد رفتار انسان‌ها با آنچه می‌گویند متفاوت است. در این تحقیقات كسانی كه از لحاظ اقتصادی و سیاسی قدرتمندتر بودند، ‌عمل خیانت و تقلب را با راحتی بیشتری توجیه می‌كردند و حتی از نظر بقیه رفتار آنها با توجه به قدرتی كه داشتند، قابل درك‌تر بود.