اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

خدایا حرفامو میشنوی چی میگم؟خستم

مجموعه : مطالب عاشقانه
خدایا حرفامو میشنوی چی میگم؟خستم
همین امشبو فقط …

دلیل این همه درد چیست ..؟

احساس میکنم روحم آتیش میگیره…

  هر لحظه به خاطر این بغض…

منتظر خفه شدنم …

خدایا دلیل اینها چیست …؟

خـــــدایـــــــــــــــا ؛

میدونم ایـن روزهــا حرفهـــایم

بوی نــاشـــکری می دهنــد …

امـــا تـــو …

بـه حســـاب تنهـــایی و درد دل بگـــذار…!

تمام زندگیم را دلتنگی پر کرده است …

دلتنگی از کسی که دوستش داشتم…

و ترکم کرد !!!

خــــدایا درد دارم میفهمی؟؟؟

دردهایی که کابوس شبهام…

و حقیقت روزهام شده…

و حسرتی که به قلبم…ماند

خـــــدایـــــــا دلتــنـگم میفهمی؟؟؟

دلتنگی برای کسی که…

فرصت اندکی برای خواستنش

برای داشتنش داشتم …

حق من نیست!!!

که به آتش گناهی که…

عشق در آن سهمی داشت

"مرا"

بسوزانند …

خواستم …

نشد …

فراموش کردن در دامنه تعریف این ذهن نیست … !

در دامنه تعریف این قلب هم نیست … !

گاهی آلزایمر …

زیاد هم بد نیست !

خسته ام …

از هر تلاش بیهوده ای …

که وادارم میکند فراموش کنم…!

…و بازدر پایان حرفهایم

ای کاش …

دلیل شب بیداری هایم

وجود تو بود

نه جای خالیت

 
اره فقط جای خالی