اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

در این شهید چشم همه را اشک باران کرد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
در این شهید چشم همه را اشک باران کرد (عکس)
گفتی : بنویسید آب همه نوشتیم آری نوشتم گفتی : بنویسید بابا آمد همه …. همه نوشتند به جز من ! یادت می آید خانم معلم ؟؟!!همه نوشتند بابا آمد اما من نوشتم بابا رفت …همیشه از همان اول که اسم بابا می آمد بغضم می ترکید و گریه می کردم .مثل روزی که تو دیکته می گفتی و من نبود بابا را آه می کشیدم .

خانم یادت می آید وقتی بغلم کردی چقدر اشک ریختم ؟!یادت می آید گفتی : نباید گریه کنی چون بابا ناراحت می شود ؟!من هم قول دادم که هر وقت اسم بابا آمد انقدر گریه نکنم …خانم معلم اجازه ؟! می شود یک چیزی بگویم ؟؟ راستش می خواستماعتراف کنم …
 
در این شهید چشم همه را اشک باران کرد (عکس)

خواستم بگویم من به قولم وفا نکردم. آخر می دانید سخت است اسم بابا بیاید و من دلتنگ نشوم .سخت است اسم بابا بیاید و چشمانم بارانی نشود …خانم معلم هنوزم که هنوز است بعد از 23 سال هر وقت اسم بابا می آیدروزهای کلاس اولم که تو دیکته "بابا آمد" را می گفتی ، گریه ام می گیرد .

هنوزم که هنوز است هر وقت بابای زهرا و سارا و مرضیه را می بینمگریه ام می گیرد !!بین خودمان باشد اما من دلم بابا می خواهد . بزرگ شده ام قبول امابدون بابا بزرگ شدن سخت است درست مثل درس غذای لذیذ آخر کتاب که هیچ وقت یاد نگرفتمش …