اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مردان زشت رمز ازدواج موفق! دلیل خاصی دارد؟

مردان زشت رمز ازدواج موفق! دلیل خاصی دارد؟
به نقل از تقریب به نقل از شبکه خبری محیط، برخی از دانشمندان روانشناس که پژوهش های خود را بر اساس برخی زوج های تازه ازدواج کرده گذاشته اند به این نتیجه رسیده اند که اگر مردان از همسران خود زیباتر باشند نتیجه دلپسندی حاصل نشده و چنانچه بانوان با مردانی که از آنها زیباتر نباشند ازدواج کنند به خوشبختی نزدیکتر خواهند بود.

در این پژوهش همچنین آمده است که زنان چندان توجهی به زیبایی مردان خود ندارند هر چند که این موضوع می تواند در بارداری و تولد فرزند به آنها کمک کند که این راه حل بسیار خوبی است و همه این راه حل را می پسندند

دکتر استیر روس که یک پزشک روانشناس است در این باره می گوید که مردانی که با زنان زیبا ازدواج می کنند دارای ویژگی های شخصیتی به خصوصی هستند و به همین خاطر است که بیشتر سیاست مداران خواستار ازدواج با زنان زیبا هستند که زیبا دلربا و جذاب باشند و همه آن ها را تحسین کنند.