مدونا حق پذیرفتن كودك آفریقایی را گرفت

دادگاه عالی مالاوی به درخواست مجدد مدونا، ستاره پاپ، برای به فرزندی گرفتن دومین كودك آفریقایی، رای مثبت داد.

درخواست مدونا، اولین بار در ماه آوریل از سوی دادگاهی در مالاوی برای به فرزندی پذیرفتن ‘مرسی’ دختری چهار ساله رد شده بود.

اسمی چوندو، قاضی دادگاه بر این اساس درخواست مدونا را رد كرد كه مطابق قانون واگذاری سرپرستی به خارج از كشور، اولیا باید حداقل ۱۸ ماه در مالاوی زندگی كرده باشند.

از آوریل تاكنون، گروهی از مدافعان حقوق بشر در مالاوی نیز تلاش می كردند تا از سپردن سرپرستی كودك به مدونا جلوگیری كنند.

به عقیده آنها مدونا با استفاده از ثروت و قدرتش می خواهد زورگویی كند و روند پرونده خود را تسریع بخشد.

‘مرسی’ هم در همان یتیم خانه ای زندگی می كند كه دیوید، اولین كودكی كه این ستاره پاپ در سال 2006 به فرزندی پذیرفت، زندگی می كرد.

مرسی از زمانی كه مادر 18 ساله اش مدت كوتاهی بعد از به دنیا آمدن او در گذشت، در یتیم خانه زندگی می كرد. مدونا در سال 2006 سازمانی خیریه را كه هدفش ایجاد مسكن، غذا و تحصیل برای كودكان بی سرپرست در مالاوی است، تاسیس كرد.

مدونا پس از طلاقش از گای ریچی، كارگردان بریتانیایی، به عنوان یك فرد مطلقه درخواست پذیرفتن كودك آفریقایی را كرده است.

طبق قوانین مالاوی، افراد غیر مزدوج نمی توانند كودكی را به فرزندی بپذیرند.

اما مقامات وزارت رفاه این كشور می گویند باید هر پرونده جداگانه و بر اساس شایستگی فرد مورد بررسی قرار گیرد.

این خواننده پاپ 50 ساله هم اكنون سه فرزند دارد، یك پسر پنج ساله به نام روكو ، یك دختر نه ساله به نام لردز و دیوید 3 ساله كه در سال 2006 از مالاوی به فرزندی پذیرفت.

 

پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز