اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پردرآمدترین جنایی نویسان جهان

پردرآمدترین جنایی نویسان جهان
«جان گریشام» نیز با درآمد ۶۰۰ میلیون دلار در رأس جنایی نویسان آمریکایی قرار گرفته است.

در کنار «یان فلمینگ» و «آگاتا کریستی» به عنوان پرفروش ترین نویسندگان بریتانیا با درآمد مشترک ۱۰۰میلیون پوند، «جان گریشام» نیز با درآمد ۶۰۰ میلیون دلار در رأس جنایی نویسان آمریکایی قرار گرفته است.

درمیان اسامی پرفروش ترین آثار نویسندگان جنایی بریتانیا، «یان فلمینگ» و «آگاتا کریستی» آثارشان همچنان در صدر پرفروش ها قرار دارد.

این درحالی است که هر دوی آنها جز نویسندگان فوت شده محسوب می شوند اما در رأس پردرآمدترین نویسندگان ادبیات جنایی بریتانیا قرار گرفته اند.

در این لیست که بر اساس نویسندگان جنایی نویس انگلیسی و آمریکایی طبقه بندی شده، درحالی «یان فلامینگ»؛ نویسنده داستان های جیمز باند و «آگاتا کریستی»؛ نویسنده خانم مارپل و هرکول پوآرو دیده می شود که نویسندگانی چون «جان گریشام» و «دان بروان» نیز به عنوان جنایی نویسان معاصر جنایی آمریکا انتخاب و معرفی شده اند.

چنانکه «یان فلامینگ»، «آگاتا کریستی»، «جفری آرشر»، «جک هیگینز»، «کن فولت»، «دیک فرانسیس»، «روث رندل»، «لی چاید»، «یان رانکین» و «الکساندر مک کال اسمیت» به ترتیب در فهرست نویسندگان پردرآمد بریتانیا آورده شده است.

در فهرست نویسندگان جنایی نویس پردرآمد و پرفروش آمریکا نیز به ترتیب «جان گریشام»، «دن براون»، «پاتریشیا کورن ول»، «روبرت لادلوم»، « مایکل کریچتون»، «مایکل کانلی»، «توماس هریس»، «المور لئونارد»، «اد مک بیان» و «جیمز الروی» دیده می شوند.

*جنایی نویسان بریتانیایی

یان فلامینگ (۱۰۰ میلیون پوند)

آگاتا کریستی (۱۰۰ میلیون پوند)

جفری آرشر (۷۰ میلیون پوند)

جک هیگینز (۵۰ میلیون پوند)

کن فولت (۵۰ میلیون پوند)

دیک فرانسیس (۵۰ میلیون پوند)

روث رندل (۳۰ میلیون پوند)

لی چاید (۳۰ میلیون پوند)

یان رانکین( ۲۵ میلیون پوند)

الکساندر مک کال اسمیت (۲۰ میلیون پوند)

*جنایی نویسان آمریکایی

جان گریشام (۶۰۰ میلیون دلار)

دن براون (۴۰۰ میلیون دلار)

پاتریشیا کورن ول (۳۰۰ میلیون دلار)

روبرت لادلوم (۳۰۰ میلیون دلار)

مایل کریچتون (۳۰۰ میلیون دلار)

مایکل کانلی ( ۲۵۰ میلیون دلار)

توماس هریس (۱۵۰ میلیون دلار)

المور لئونارد (۱۰۰ میلیون دلار)

اد مک بیان (۷۵ میلیون دلار)

جیمز الروی (۵۰ میلیون دلار)