اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تاتو

شما با تاتو کردن تقریبا تغییرات دائمی بر روی پوست خود ایجاد می نمایید و نمی توانید براحتی آنها را پاک کنید. این کار برای بسیاری افراد جنبه زیبایی شناسی و یا مراسم ورود و عضویت در چیزی یا جایی را دارد (مثل یاکوزا های ژاپن)و بعضی از خانم ها برای صرفه جویی در وقت خود یا عدم توانایی در آرایش درست و دقیق از تاتو در آرایش های دائمی خود مانند خط ابرو، خط چشم، خط لب استفاده می کنند.

بدترین خطر در تاتو کردن این است که مردم از نتیجه تاتوکردن راضی نباشند و بخواهند که آنراپاک کنند. اما جای تاتو همیشه به شکل یک زخم باقی می ماند.

باید در انجام تاتو محتاط و مراقب بود چرا که راه برگشتی وجود ندارد. تاتو کردن مثل کوتاه کردن مو نیست. راه برگشت تاتو ممکن است خیلی خطرناکتر از خود تاتو کردن باشد.

 

 

پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز