وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کم خوابی موجب افزایش وزن می شود

دانشمندان آمریکایی در تحقیقات خود دریافتند که کم خوابی نیز همانند خواب زیاد موجب افزایش وزن می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه پنسیلوانیا با بررسی 90 داوطلب کشف کردند که پنج روز بی خوابی به طور متوسط موجب افزایش یک کیلو و 300 گرم وزن می شود.

این نتیجه در 70 درصد از داوطلبانی که از خوابیدن آنها ممانعت شده بود مشاهده شد. این داوطلبان اظهار داشتند که به دلیل کمبود خواب، بیش از حد معمول احساس گرسنگی کرده اند.

 

شرکت کنندگان در این تحقیق به طور منظم سه بار در روز غذا می خوردند و در یکی از شبها چند ساعت پس از شام، یک ساندویچ اضافی هم به آنها داده می شد.

 

تحقیقات پیشین نشان می داد که خوابیدن شبانه تنها 5 – 4 ساعت به میزان 30 درصد چرخه هورمون لپتین را کاهش می دهد و هورمون گرلین را افزایش می دهد. هورمون لپتین اشتها را تحت کنترل نگه می دارد در حالی که گرلین، هورمون گرسنگی است.

 

براساس گزارش فوربس، خوابیدن متعادل 7 – 6ساعت در شبانه روز می تواند وزن را هم دلیل تنظیمات هورمونی و هم به دلیل وعده های مناسب غذایی کنترل کند.

همچنین تحقیقات گذشته نشان می داد که خوابیدن بیش از حد نیز موجب افزایش وزن می شود.