وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

بیشتر کاربران تفاوت بین نت‌بوک و نوت‌بوک را نمی‌دانند

نتایج حاصل از یک بررسی جدید نشان داد، بخش اعظم کاربران هنوز تفاوت میان نوت‌بوک(Notebook) و نت‌بوک(Netbook) را نمی‌دانند.

بر اساس این بررسی که در مرکز تحقیقاتی NPD Group انجام شده است، تنها 58 درصد کاربرانی که نت‌بوک را به‌جای نوت‌بوک خریداری می‌کنند، اعلام کرده‌اند که از خرید خود راضی هستند. در مقابل، 70 درصد کاربرانی که نت‌بوک را به عنوان اولین رایانه قابل‌حمل خود خریداری می‌کنند، از این محصول احساس رضایت کرده‌اند.

شرکت NPD در این بررسی به میزان نارضایتی کاربرانی که نت‌بوک و قابلیت‌هایش آن‌ها را با اشتباه مواجه کرده نیز اشاره کرده است. طبق آمارها، 60 درصد کاربرانی که نت‌بوک را به‌جای نوت‌بوک خریداری می‌کنند بر این باورند که هر دو دستگاه یک قابلیت را دارد.

به طور کلی نت‌بوک‌ها کوچک‌تر، ارزان‌تر و ضعیف‌تر از نوت‌بوک‌هایی هستند که از چند سال قبل در بازار موجود بود.

برای افرادی که در این تحقیق شرکت کردند، کارایی و قابل‌حمل بودن، دو عامل اصلی در تصمیم‌گیری برای خرید نت‌بوک‌ یا نوت‌بوک محسوب می‌شود. حدود 65 درصد جوانان 18 تا 24 سالی که در این تحقیق شرکت کردند، با تصور "کارایی بهتر" یک نت‌بوک را خریداری کرده‌اند. اما در این میان، 27 اظهار داشته‌اند که نت‌بوک آن‌ها بهتر از حد انتظاراتشان بوده است.

شرکت NPD همچنین از کاربران پرسیده است که کدام یک از عوامل "قیمت" و "قابل‌حمل بودن" برای خرید یک نت‌بوک تاثیرگذار است. حدود 60 درصد افراد در پاسخ به این سوال، قابل‌حمل بودن این محصولات را برگزیده‌اند و 40 درصد به قیمت ارزان‌تر آن‌ها نسبت به نوت‌بوک‌ها اشاره کرده‌اند. در این میان، 60 درصد کاربران اظهار داشته‌اند که پس از خرید یک نت‌بوک، هرگز آن را از منزل بیرون نیاورده‌اند و بر این اساس، قابلیت حمل و نقل آسان این دستگاه برای آن‌ها چندان مفید نبوده است.