اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

روش جدید درمان مننژیت با نانوذرات پروتئینی

دانشمندان سنگاپوری نانوذرات جدیدی را توسعه داده اند که می تواند در مقابله با عفونتهای مغزی به خصوص مننژیت مورد استفاده قرار گیرد.

محققان موسسه مهندسی زیستی و نانوتکنولوژی سنگاپور درمان جدیدی را برای مقابله با مننژیت، باکتریهای مقاوم در برابر داروها و عفونتهای قارچی مغز ارائه کرده اند که از نانوذرات پپتیدی برای نابودی ساختار سلولهای آلوده شده استفاده می کند.

دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "درمان ما به غشای سلولهای بیمار حمله می کند و ساختار آنها را در هم می شکند."
نتایج این تحقیقات که در مجله "نیچر نانوتکنولوژی" منتشر شده است، نشان می دهد که این پژوهشگران از پروتئینی که از تعداد کمی آمینواسید ساخته شده و ساختار شیمیایی واحدی دارد برای ایجاد این نانوذرات استفاده کرده اند.

این نانوذرات قادرند در غشای سلول نفوذ کرده و به راحتی وارد سلولهای باکتریها، قارچها و مخمرها شوند و آنها را از داخل نابود و پیشرفت عفونت را متوقف کنند.

این درمان جدید می تواند تغییری اساسی در روشهای درمانی فعلی در مقابل این عفونتهای کشنده مغزی ایجاد کند بیشتر آنتی بیوتیکها یا مولکولهای دارویی خیلی بزرگ به سختی می توانند از موانع غشای سلولی عبور کنند.

در آزمایش پیش بالینی این نانوذرات بیشترین اثربخشی در مقابل رشد عفونتهای قارچی را بدون هیچ عارضه جانبی و یا آسیبهای به کلیه ها و کبد نشان دادند.