اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آلرژى هاى فصلی

آلرژى ها بیشتر در اوایل بهار و پاییز خود را نشان مى دهند. كسانى كه حساسیت هاى بهارى دارند نسبت به گیاهان موجود در محل زندگى خود حساس هستند و گرده موجود در گیاهان باعث آزار آنان مى شود.

گرده ها چه هستند؟ گرده ها سلول هاى نر كوچك و تخم مرغ شكل در گل هاى گیاهان هستند. البته گرده گیاهان با گل هایى با رنگ روشن و گل هایى چون رز، معمولاً ایجاد آلرژى نمى كنند. یكى از راه هاى انتقال این گرده ها توسط زنبورها، سایر حشرات و وزش باد است.


پس از پایان كار روزانه بدن (خصوصاً موها) و لباسهایتان را بشویید تا امكان حضور گرده هاى حساسیت زا درمحل خواب و زندگیتان به حداقل برسد.
بسیارى از درختان چمن و علف هاى هرز كوتاه گرده هاى كوچكى دارند كه سبك و خشك هستند و به خوبى از جایى به جایى دیگر منتقل مى شوند و باعث آلرژى هاى فصلى و ورم غشاى مخاطى بینى در اوایل بهار مى شوند.

گرده هاى درختانى همچون بلوط، سرو، نارون، غان، زبان گنجشك، سپیدار (تبریزى)، چنار و افرا بیش از سایر درختان امكان به وجود آمدن این واكنش ها را دارند.

چگونه شدت بروز این حساسیت ها را كاهش دهیم و یا مانع آن شویم؟

– شب ها و هنگام خواب، پنجره هاى اتاق خواب خود را بسته نگه دارید تا مانع ورود گرده هاى گیاهى به محل خواب خود شوید.

– هواى محل زندگى خود را همواره تمیز، خشك و خنك نگه دارید.

– در هنگام رانندگى پنجره هاى اتومبیل خود را بسته نگه دارید.

– فعالیت هاى خود را در محیط هاى سر باز به روزهاى مرطوب موكول نكنید و سعى نمایید این كارها را بیشتر در روزهاى خشك انجام دهید.

– گهگاه با سفر به محیط هایى كه امكان وجود گرده هاى مذكور كمتر است (مانند اطراف سواحل و دریاها) امكان تنفس راحت تر را ایجاد كنید.

– در صورت لزوم از ماسك هاى كاغذى استفاده كنید.

– از آویزان كردن ملحفه و لباس ها درخارج از خانه (به جهت خشك شدن) خوددارى كنید.

– پس از پایان كار روزانه بدن (خصوصاً موها) و لباسهایتان را بشویید تا امكان حضور گرده هاى حساسیت زا درمحل خواب و زندگیتان به حداقل برسد.

در صورت ورم و آزار چشم چه كنیم؟

– كمپرس آب سرد برروى چشم ها مى تواند میزان تورم را كم كند.

– به خاطر داشته باشید كه مالیدن چشم ها نه تنها مشكلى را حل نمى كند بلكه با آزادسازى تركیبات بیشتر باعث افزایش خارش مى شود.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز