اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عاشق 60 ساله معشوقه 20 ساله خود را به قتل رساند

به گزارش تماشاگران به نقل از فارس، صبح روز 5 شهریور سال گذشته مأموران كلانتری 128 تهران‌نو از وقوع یك فقره درگیری و نزاع منجر به قتل میان یك زوج با خبر شدند. مأموران با حضور در صحنه دریافتند زن جوان 20 ساله‌ای بر اثر خفگی به قتل رسیده و جسدش در آپارتمانی متعلق به یك مرد 60 ساله واقع در این منطقه رها شده است. اصغرزاده، بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران در خصوص این پرونده گفت: متهم به قتل به نام رضا 60 ساله در صحنه درگیری و قتل دستگیر و مدعی شد مقتوله همسر موقت این مرد است. رضا پس از دستگیری مدعی شد با مقتوله از 4 سال قبل آشنا شده و با یكدیگر ازدواج موقت كرده‌اند. متهم مدعی شد: شامگاه شب حادثه به وی متذكر شدم دست از ارتباطات نامشروع خود با دیگران بردارد اما وی نپذیرفت و حاضر به قطع ارتباط خودمان نیز نشد. با یكدیگر درگیر شدیم و من با بستن طناب به دور گردنش وی را به قتل رساندم. رضا ادامه داد: سپس طناب‌ها را باز كرده و او را درون سطل زباله خارج از منزل انداختم تا فوت وی را عادی جلوه دهم اما عذاب وجدان باعث شد تا موضوع را به مأموران پلیس آگاهی خبر دهم. اصغرزاده گفت: متهم مدعی شد مقتوله به ادعای خود سرپرستی ندارد و تحت سرپرستی بهزیستی است اما با تحقیقات بیشتر مشخص شد پدر مقتوله و مادرش زنده‌اند و مقتوله بیشتر مواقع پیش آنها بوده است. بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران افزود: قاتل در خصوص انگیزه قتل مدعی شد از ابتدای آشنایی با مقتوله قصد اصلاح وی را داشته اما زمانی كه از اصلاح وی نا امید شده در یك اقدام جنون‌آمیز، وی را به قتل رسانده است. تحقیقات در خصوص زوایای پنهان این پرونده ادامه یافت تا اینكه پزشكی قانونی وی را مجنون تشخیص داد و مدعی شد برای بهبود حالش پیش از پیگیری روند پرونده می‌بایست این فرد چندین ماه در بیمارستان روانی بستری شود.