اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کار بسیار عجیب این طوطی هنگام گرسنه بودن!

کار بسیار عجیب این طوطی هنگام گرسنه بودن!
شاید در نگاه اول به نظر بیاید که صاحب این طوطی لباسی را برتن او برای زیبایی کرده است اما ماجرا چیز عجیب دیگری است.به گزارش ایران ناز، طوطی به نام چارلی پس از اینکه صاحب بی رحمش به او غذا نداد از شدت گرسنگی شروع به خوردن پرهایش کرد.
 
اما شانس با این طوطی همراه بود زیرا در حالی که این طوطی دیگر پری برای خوردن نداشت و قبل از اینکه از گرسنگی بمیرد خانم مهربانی به نام ربکا او را از صاحبش خریداری کرد و برای او بلوز بافتنی در رنگ های مختلف بافت و برتنش کرد تا پرهای جدید او دربیایند.

کار بسیار عجیب این طوطی هنگام گرسنه بودن!