اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جسم خارجی در مجاری تنفسی

در بالغین انسداد راه های تنفسی ، بیشتر به علت لقمه غذای نجویده بزرگ می باشد و در اطفال و عقب مانده های ذهنی می تواند به وسیله موارد متنوعی روی دهد .

اقدامات اولیه :

– در مواجهه با فردی که جسمی راه تنفسی وی را مسدود کرده است ، باید بلافاصله و به سرعت اقدام به خارج کردن آن نمود . بدین ترتیب که اگر مصدوم بیهوش نیست ، ابتدا وی را به سرفه کردن وادار نمود . در صورت عدم خروج جسم، در حالی که وی مختصری به جلو خم شده است ، با کف دست چند ضربه محکم بین دو کتف وی وارد شود ، تا باعث ایجاد سرفه و خروج جسم گردد . در صورت عدم خروج جسم از گلو ، باید پشت مصدوم ایستاده و دست ها را دور شکم بیمار حلقه کرد .

دست چپ خود را زیر قفسه سینه وی به حالت مشت نگه داشته ، دست راست را روی آن گذاشت و با یک حرکت سریع و قوی به سمت داخل و بالا باعث خروج ناگهانی هوا از ریه ها و در نهایت خروج جسم از مجاری تنفسی شد .

این اعمال را در صورت عدم موفقیت ، باید چندین بار تکرار کرد . حتماً پس از انجام اقدامات فوق ، مصدوم به مرکز فوریت های پزشکی اعزام شود .

– چنانچه فرد مصدوم بیهوش شده باشد ، باید ابتدا داخل دهان وی را از نظر وجود جسم خارجی بررسی نمود و در صورت امکان هر گونه جسم خارجی مزاحم از قبیل لقمه غذا ، دندان یا زبان ، که به حلق برگشته و مانع تنفس وی شده است ، از دهان خارج شود . سپس او را به پهلو برگردانده ، با کف دست چند ضربه محکم به ناحیه دو کتف وی وارد گردد و در صورت عدم موفقیت امدادگر ، بیمار را به پشت خوابانیده ، دو دست خود را به صورت ضربدر در بالاترین قسمت شکم ، درست در ناحیه زیر جناغ سینه قرار داده و یک ضربه سریع و قوی به سمت بالا و داخل شکم وارد نماید تا راه تنفی وی باز شود . این اعمال را در صورت عدم موفقیت ، باید چند بار تکرار کرد .

چنانچه با این عملیات بیمار استفراغ کرد ، او را به سرعت به پهلو برگردانده تا محتویات استفراغ شده از دهان خارج شود و وارد راه های تنفسی نشود .

در صورت عدم موفقیت ، باید بیمار را فوراً به مرکز فوریت های پزشکی رساند .

– چنانچه مصدوم شیرخوار است ، امدادگر ابتدا او را از پاها آویزان کرده ، با کف دست چند ضربه به پشت او وارد می کند ، دهان او را باز نموده و جسم خارجی را بیرون می آورد . باید دقت شود تا جسم را عقب تر نرانده و وضعیت را بدتر نکند . در اطفال زیر یکسال ، هرگز نباید از فشار شکمی استفاده کرد و در اطفال بزرگتر فشار شکمی باید آرامتر انجام شود.

پیشگیری

– هنگام غذا خوردن باید از هیجانات روحی و صحبت کردن پرهیز نمود .

– اجسام کوچک را از دسترس شیرخواران که معمولاً آنها را به دهان می برند ، دور نگه داشته، از خوردن لقمه غذای بزرگ پرهیز شود .

– در افراد بیهوش یا دچار غش ، جهت جلوگیری از برگشت محتویات دهان و معده به مجاری تنفسی بهتر است وی را به پهلو خوابانده و سر در موقعیت پائین تری قرار گیرد.