عامل افزایش دهنده طول عمر كشف شد

عامل افزایش دهنده طول عمر كشف شد

جام جم آنلاین: دانشمندان آمریکایی پروتئینی را کشف کردند که با محدود کردن میزان کالری می تواند موجب افزایش طول عمر شود.این پروتئین نقش مهمی در متابولیسم اکسیژن، فرایندهای التهابی و تشکیل تومورها دارد.

اکنون محققان «موسسه باک در تحقیقات سن» که نتایج یافته های خود را در مجله علمی PLoS Genetics منتشر کرده اند کشف کردند که این پروتئین می تواند با محدود کردن میزان کالری در افزایش طول عمر نقش داشته باشد.

این پروتئین که HIF-1 (فاکتور 1 وادارکردنی کمبود اکسیژن بافت) نام دارد زمانی که سطوح اکسیژن پایین باشد می تواند به سلول در حفظ زندگی خود کمک کند.

HIF-1 همچنین در بعضی از اشکال تومورها نیز فعال است به طوری که بازدارنده های HIF-1 توانایی کند کردن رشد توموری را نشان داده اند.

تحقیقات این تحقیقات نشان می دهد که HIF-1 در محدود کردن کالری نیز نقش دارد و به این ترتیب رشد و متابولیسم سلولی را در پاسخ به مواد غذایی و فاکتورهای رشد تنظیم می کند.

محدود کردن کالری یکی از بهترین متدها برای افزایش طول عمر و تاخیر در بروز بیماریهای مرتبط با پیری است.