وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

جایگاه سی نهمین كشور صنعتی جهان برای ایران

واحد اطلاعات اکونومیست اعلام کرد ایران با 23 میلیارد دلار تولیدات صنعتی در جایگاه 39 جهان از نظر صنعتی بودن قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست، آمریکا با 1738 میلیارد دلار تولیدات صنعتی به عنوان صنعتی ترین کشور جهان شناخته می شود. فاصله این کشور با کشور بعدی خود بیش از 800 میلیارد دلار است.

ژاپن با تولید 952 میلیارد دلار تولید کالاهای صنعتی در رتبه دوم و چین با رقم 760 میلیارد دلاری در رتبه سوم قرار گرفته اند.براساس این گزارش حجم تولیدات صنعتی ایران نیز بالغ بر 23 میلیارد دلار اعلام شده که بدین ترتیب این کشور در  رتبه 39 جهان از نظر صنعتی بودن قرار گرفته است.رومانی با تولیدات صنعتی 24 میلیارد دلاری در رتبه 38 و قبل از ایران قرار گرفته و فیلیپین با تولیدات صنعتی 9/22 میلیارد دلاری در رتبه 40 و پایین تر از ایران قرار گرفته است.

ایران با 23 میلیارد دلار تولیدات صنعتی در جایگاه 39 جهان از نظر صنعتی بودن قرار گرفته است

آلمان با 643 میلیارد دلار در رتبه چهارم، انگلیس با 330 میلیارد دلار در رتبه پنجم، ایتالیا با 317 میلیارد دلار در رتبه ششم، فرانسه با 276 میلیارد دلار در رتبه هفتم، کره جنوبی با 221 میلیارد دلار در رتبه هشتم، اسپانیا با 180 میلیارد دلار در رتبه نهم و مکزیک با 138 میلیارد دلار در رتبه دهم جای گرفته اند.میزان تولیدات صنعتی و رتبه برخی دیگر از کشورها نیز عبارت است از: روسیه 137 میلیارد دلار و رتبه 11، هند 129 میلیارد دلار و رتبه 12، اندونزی 80 میلیارد دلار و رتبه 15، ترکیه 51 میلیارد دلار و رتبه 24، مالزی 40 میلیارد دلار و رتبه 28، نروژ 33 میلیارد دلار و رتبه 30 و یونان 25 میلیارد دلار و رتبه .37