وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

حرمت شکنی مأموران عربستان نسبت به بانوان ایرانی

حرمت شکنی مأموران عربستان نسبت به بانوان ایرانی
 
ماموران مرد فرودگاه جده دراقدامی گستاخانه از زنان زائر ایرانی انگشت نگاری کردند و همسران آنان در واکنشی از این عملکرد ماموران سعودی انتقاد کردند.
به گزارش خبرنگاراعزامی پایگاه اطلاع رسانی لبیک از مدینه منوره ؛ ماموران مرد فرودگاه جده دراقدامی گستاخانه از زنان زائر ایرانی انگشت نگاری کردند و همسران آنان در واکنشی از این عملکرد ماموران سعودی انتقاد کردند.

این در حالی است که ماموران سعودی به اعتراض همسران این زائرانی ایرانی بی اعتنا یی کرده و آنان را به استهزا گرفتند.

یکی از بانوان تهرانی که دیروز با پرواز 1569-ایران ،ایر وارد فرودگاه جده شده بودگفت :

ماموران سعودی دستان آنها را می فشردند بطوریکه برخی زنان از شدت ناراحتی از قرصهای آرام بخش استفاده می کردند و مردان ایرانی که به ماموران اعتراض می کردند با واکنشهای تند مسئولان این فرودگاه مواجه شدند.

این گروه از زائران که روز گذشته وارد عربستان شده اند از اینکه مسئولان ایرانی دراین فرودگاه حضورنداشتند به شدت اعتراض داشته وخواستار آن شدند وزارت امورخارجه و سازمان حج و زیارت به سرعت با این اقدام بی شرمانه ماموران سعودی برخورد کنند .

علاوه براین زائران حدود 8 ساعت در فرودگاه معطل شدند و نتوانستند نماز ظهر وعصر خود را اقامه و ناهار میل کنند که این تاخیر کم سابقه موجب بیهوشی برخی از مردان مسن همراه کاروان شد.

یادآور می شود بی حرمتی به زائران ایرانی چندی است در فرودگاه جده گسترش یافته است .

یکی از زائران ایرانی که به زبان عربی مسلط بود در این مصاحبه گفت: در فرودگاه مشاهده کردم که یکی از مسئولان گمرک به ماموران جوان می گفت مسافران ایرانی را تا می توانید معطل و ناراضی کنید.

براساس اطلاعات واصله اینگونه اقدامات همواره مورد اعتراض مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت قرار گرفته است لکن مامورین سعودی همواره بی توجهی نموده و موجبات نارضایتی زائران ایرانی را به وجود می آورند.