اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

باز نمودن Powershel

باز نمودن Powershel
بدین منظور:

کلیدهای ترکیبی Win+R را بزنید تا Run گشوده شود.عبارت regedit را وارد کنید و Enter بزنید.پس از باز شدن پنجره‌ی ویرایش‌گر رجیستری به مسیر زیر بروید:

HKEY_CLASSES_ROOT/Directory/shell

بر روی کلید shell راست‌کلیک کنید و از زیرمجموعه‌ی New گزینه‌ی Key را انتخاب کنید.نام این کلید را powershell قرار دهید.اکنون در حالی که کلید powershell در حالت انتخاب است از قسمت سمت راست صفحه بر روی (Defualt) راست‌کلیک کرده و Modify را انتخاب کنید.

حال در قسمت Value data عبارت Open PowerShell Here را وارد کرده و OK کنید.در مرحله‌ی بعد بر روی کلید powershell راست‌کلیک کرده و از زیرمجموعه‌ی New گزینه‌ی Key را انتخاب کنید.نام کلید جدید را command قرار دهید.اکنون در حالی که کلید command در حالت انتخاب است از قسمت سمت راست صفحه بر روی (Defualt) راست‌کلیک کرده و Modify را انتخاب کنید.حال در قسمت Value data عیناً این عبارات را وارد کنید و روی دکمه‌ی OK کلیک نمایید:

C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -NoExit -Command Set-Location -LiteralPath ‘%L’

کار تمام است. اکنون در صورتی که بر روی یک پوشه راست‌کلیک کنید گزینه‌ی Open PowerShell Here به چشم می‌خورد که با کلیک بر روی آن، Powershell در همان مسیر باز خواهد شد.لازم به ذکر است برای حذف این گزینه از منوی راست‌کلیک کافی است کلید powershell که در رجیستری ساخته بودید را Delete نماییدتا پاک شود.