اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

جدول غذایی بسیار کامل برای شما

جدول غذایی بسیار کامل برای شما

آب لیمو ترش تازه(100 میلی لیتر)

24

انبه یک عدد (200 گرم)

135

آلو سیاه یک عدد (100 گرم)

240

انجیر (100گرم)

74

آناناس(100 گرم)

50

به (100 گرم)

57

آواکادویک عدد بزرگ(200 گرم)

227

هندوانه (100 گرم )

30

انار(100 گرم)

83

پرتغال (100 گرم )

47

تمشک ( 100 گرم )

52

خربزه یک تکه (100 گرم )

36

توت فرنگی (100 گرم )

32

خیاربا پوست (100 گرم )

15

توت سفید (100 گرم )

43

زرد آلو (100 گرم)

48

خرمایک عدد (حدود 24 گرم)

66

زغال اخته (100 گرم)

57

خرمالو یک عدد متوسط (100 گرم)

70

قره قروط (100 گرم )

46

سیب بدون پوست یک عدد متوسط

(100 گرم )

48

سیب با پوست یک عدد متوسط

(100 گرم)

52

شاه توت (100 گرم )

43

گرمک (100 گرم )

34

شلیل یک عدد بزرگ (100 گرم )

44

گلابی یک عدد بزرگ (100 گرم)

58

طالبی (100 گرم)

36

گیلاس (100 گرم)

63

کشمش (100 گرم)

156

موز یک عدد متوسط (100 گرم)

89

کرانبری (100 گرم)

46

نارنگی (100 گرم)

47

کیوی (100 گرم)

46

هلو یک عدد متوسط (100 گرم)

38

انگور سبز یا قرمز (100 گرم)

69

گریپ فروت (100 گرم)

32

نارگیل (100 گرم)

354

گوجه برقون (100 گرم)

46