اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پیانو نوازی پیرمرد هنرمند با انگشتان قطع شده! (عکس)

پیانو نوازی پیرمرد هنرمند با انگشتان قطع شده! (عکس)
وقتی جیم رادلوف سه انگشت خود را لای برف روب گذاشته و ازد دست داد، هرگز این حادثه باعث نشد تا وی نوزاندگی را کنار بگذارد. این پیرمرد 71 ساله اهل ویسکانسین با خنده می گوید: اینک پیانو نواز 7 انگشی را می بینید که کم نمی آورد!

وی در 29 فوریه 2011 فکر می کرد تیغ برف روب نمی چرخد و به همین دلیل برای تعمیر دست راست خود را داخل آن کرد و قسمت بالای سه انگشت خود را از دست داد. به گزارش ایران ناز این مرد پراراده از سن 3 سالگی با پیانو بوده و سخت است که موسیقی را رها کند. رادلوف می گوید کافی است فقط اراده کنید تا همه چیز را در کف اختیارتان بگیرید.

 
پیانو نوازی پیرمرد هنرمند با انگشتان قطع شده! (عکس)
 
پیانو نوازی پیرمرد هنرمند با انگشتان قطع شده! (عکس)
 
پیانو نوازی پیرمرد هنرمند با انگشتان قطع شده! (عکس)
 
پیانو نوازی پیرمرد هنرمند با انگشتان قطع شده! (عکس)