اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شعر کوتاه قیصر امین پور

شعر کوتاه قیصر امین پور
اینجا همــه هــر لحظـه میپرسند:

.- حالت چطور است؟

اما کسـی

                         یک بــار

ازمن نپرسید

                        بـالــت…

قیصر امین پور و شعر کوتاهش