اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پیامک های احساسی بسیار زیبا

پیامک های احساسی بسیار زیبا
بعضیا میگن دنیا ارزش نداره. مگه میشه دنیایی که تو رو داره بی ارزش باشه؟///

**
**
**
**
**

پازل دل یکی رو به هم ریختن هنر نیست….
هر وقت با تیکه های شکسته ی دل یک نفر یک دل جدید براش ساختی هنر کردی///

**
**
**

پیامک عاشقانه

**
**
**

پاکترین هوای دنیا متعلق به لحظه ای است که دلمان هوای هم را میکند///

**
****
**
**

“زندگی آن هنگام زیباست که بدانی فکری بخاطرت در هیاهوست”///

**
**
**
**
**

براى مهربانانی که عزیزند،ندیدن ونبودن هرگزبهانه ازیادبردن نیست///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم .خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود وعاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم///

**
**
**
|||||||||||
**
**
**

از خداوند چیزی را برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد!///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

وصیت کردم قبل از مرگم قلبم رو اهدا کنند ولی میگن امضای صاحبش لازمه اجازه میدی///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

هیچکس هرگز نمیداند چه سازى میزند دنیا، چه میدانى تو از دیروز، چه میدانم من از فردا، همین یک لحظه را دریاب که فردا میشوى تنها///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

تمام سپاسم از آن کسی است که به من نیازى نداشت اما فراموشم نکرد///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

دلم یک جای دنج می خواهد آرام و بی تنش

تنهایی مطلق دور از همه