اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

رابطه جنسی عجیب این خانم با دلفین! (عکس)

رابطه جنسی عجیب این خانم با دلفین! (عکس)

رابطه جنسی عجیب این خانم با دلفین! (عکس)

 

انبوهی از نامه های مردم به من رسیده بود که از من خواسته بودند مصاحبه ای داشته باشم اما تا کنون به خواسته انها پاسخ نداده بودم.

 

زنی که برای اولین بار با دولفین ارتباط جنسی برقرار نموده بود مقابل دوربین تلویزیونی ظاهر می گردد و در خصوص رابطه خود سخن خواهد گفت.

 

ارتباط خانم با دولفین جزئی از پروژه تحقیقاتی ناسا بود تا به حیوان دریایی چگونگی صحبت کردن انگلیسی را بیاموزند.

 

رابطه جنسی عجیب این خانم با دلفین! (عکس)

 

خانم مارگارت هوی لوات در سال 1963 منزل خود را به اکواریومی تبدیل نمود تا بتواند با حیوان ارتباط برقرا نماید.

 

ارتباط خانم کم کم نزدیک و نزدیک تر شد و از ارتباطات زبانی به فیزیکی تبدیل شد.خانم می گوید پیتر از اینکه با من است خیلی خوشحال است.

 

رابطه جنسی عجیب این خانم با دلفین! (عکس)

 

او خودش را به زانوها و بدن من می مالد! این رابطه جنسی و فیزیکی بین من و دلفین ها بسیار رضایت بخش است.

 

وی می افزاید این ارتباط جزئی از اموزش زبان انگلیس با حیوان است.

 

رابطه جنسی عجیب این خانم با دلفین! (عکس)

 

قرار است این مستند تحت عنوان “دختری که با دلفین حرف می زند و رابطه دارد” در جشنواره روز چهارشنبه 11 ژوئن در شهر شفیلد نشان داده شود.و در روز سه شنبه 17 ژوئن از شبکه بی بی سی 4 نشان داده شود.

 

رابطه جنسی عجیب این خانم با دلفین! (عکس)