اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

بیمار دیابتی و نکاتی درباره ی رژیمشان

بیمار دیابتی و نکاتی درباره ی رژیمشان
در معرض خطر جدی افزایش درازمدت قند خون و یا کاهش ناگهانی آن قرار دارد که این امر علاوه بر عوارض جسمی، عوارض جانبی دیگری از جمله افزایش هزینه و حتی غیر ممکن شدن درمان را در پی دارد.حفظ مقدار قند خون در محدوده طبیعی یعنی، بین ۶٠ تا ١۴٠ ، هدف اصلی در درمان دیابت است؛ از طرف دیگر نوع تغذیه، و بالطبع روزه داری، میتواند روی این شاخص مهم سلامت بیمار، تاثیر جدی بگذارد.

کارشناسان اعتقاد دارند افرادی که قادر به کنترل قند خون خود در حد طبیعی هستند، با داروهای خوراکی یعنی قرص، با رعا یت شرا یط خاص و اندازه گیری به موقع قند خو نشان، می توانند با سلامت و اطمینان کافی در این فریضه الهی شرکت کنند. بنابراین، شاید بتوان گفت:

اولین قدم برا ی فرد دیابتی که میخواهد در فریضه روزه همگام سا یرین باشد، این است که تجهیزات لازم برای اندازه گیری قند خون، یا حداقل ادرار را در منزل داشته باشد. بدون پایش مداوم قند خون، یا تخمین آن از طریق آزمایش ادرار، نمی توان از ایمن بودن روزه داری اطمینان کافی داشت.

به گفته متخصصان، میزان قند خون بیماران دیابتی روزه دار باید قبل از سحر حداکثر ١٢٠ ، دو ساعت بعد از سحر حداکثر ١۶٠، بین ساعت ١ تا ٣ بعدازظهر حداقل ٧٠ ، قبل از افطار حداکثر ١٢٠و دو ساعت بعد از افطار حدا کثر ١۶٠ میلی گرم درصد باشد.پزشکان توصیه میکنند بیماران روزه دار در هنگام افطار، قبل از خوردن هر غذایی، قرص خود را میل کنند و پس از گذشت مدتی، غذا خوردن را آغاز کنند.

اما قضیه در مورد بیماران تحت درمان با انسولین فرق میکند. استفاده از این دارو با احتمال بالای افت قند خون هم راه است، بنابرا ین لازم است این بیماران در فواصل نزدیک به هم غذا میل کنند، به همین دلیل، روزه داری به هیچ عنوان برای آنها توصیه نمیشود دوری کنید .