اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

دو نوع شوهر را بشناسید

دو نوع شوهر را بشناسید
نوع اول شوهری است که زیاد فکر می‌کند، زیاد گوش می‌دهد، کم حرف می‌زند، بیشتر تمرکز می‌کند، تشکر می‌کند، صادق است، از کلمات خوب و دل‌نشین استفاده می‌کند و… هر کسی که فاقد این کیفیات باشد، یا از بعضی از این‌ها برخوردار نباشد، شوهر نوع دوم است. در نتیجه بهتر است مترصد عادات خوب باشیم. برای خوب شدن هرگز دیر نیست.

اگر فرض را بر این بگذاریم که با ده سال کم و زیاد 75 سال عمر کنید و باز اگر فرض را بر این بگذاریم که در 25 سالگی ازدواج کنید، می‌توانیم نتیجه بگیریم که حدود 50 سال با همسرتان زندگی خواهید کرد. البته با 10 سال بیشتر یا کمتر.

در این مقاله به شما مردان محترم حقایقی را می گوئیم که نتیجه ی عمل به آن ، ایجاد احساس خوشبختی در خانم های محترم است. وقتی زنتان را شاد و خوشبخت می‌کنید ، خودتان هم به شادی و خوشبختی می‌رسید. این حقیقت شماره یک است.حقیقت دوم این است که می‌توانید از اشتباهات دیگران درس بیاموزید. بعضی از شوهرها گمان می‌کنند که به هیچ‌وجه نمی‌توانند زن‌شان را خوشبخت کنند. اما این‌طور نیست.

قبل از ین که میهمان دعوت کنید موضوع را با زن‌تان در میان بگذارید. به او فرصت کافی برای تدارک میهمانی بدهید.حقیقت سوم این است که باید همه روزه برای شاد کردن زن‌تان کاری صورت دهید.بعضی از زن‌ها روزی چند بار از فرزندان، همسر، اقوام و خدمتکاران منزل ناراحت می‌شوند. این در واقع حقیقت چهارم است.حال بعد از توجه به این حقایق، می‌توانیم برای شاد کردن زن‌هایمان کارهایی صورت دهیم. برای این کار باید در خود عادات بهتری ایجاد کنید.

با او موافقت کنیدهر کاری را که می‌خواهید بکنید، اما اگر زن‌تان در مقام اعتراض به شما حرفی زد از او پوزش بخواهید. توجه داشته باشید که شاد کردن زن‌تان علم نیست بلکه هنر است.اگر با زن‌تان موافقت کنید، زندگی‌تان به مراتب بهتر و شادمانه‌تر می‌شود.ابتدا هر کاری را که او می‌گوید، بکنید


خیلی ساده است. از عقل سلیم پیروی کنید. برای زن شما سر زدن به مدرسه دخترتان مهم‌تر از این است که به کسی زنگ بزنید و شش تراکتور به او بفروشید. توجه داشته باشید که بعد از کشتن همه شیرهاست که می‌توانید ببر را شکار کنید. شخصاً به این نتیجه رسیده‌ام که بسیاری از خانواده‌ها به علت تاخیری که در انجام دادن کاری صورت می‌گیرد با هم اختلاف پیدا می‌کنند. بسیاری از کارها را زودتر از موعد انجام دهید. اگر می‌بینید کاری هست که باید انجام دهید و فرصت انجام دادن آن را ندارید، آن کار را به دیگران واگذار کنید اما بگذارید که کار انجام شود.

ببینید که افراد خانواده ی شما چه خواسته‌هایی دارند. آن‌ها را روی برگه‌ای بنویسید و هر چه سریع‌تر انجام دهیدتوجه داشته باشید که گاه تبسمی که بر چهره ی دختر شما می‌نشیند، از فروش یک دوچرخه ارزشمندتر است. لبخندی که بر لبان زن شما ظاهر می‌شود، احتمالاً مهم‌تر از این است که یک اتومبیل، بفروشیداشتباهات خود را بپذیرید خیلی خوب است.


قول می‌دهم که شما اشتباه نمی‌کنید. راستی بگویید بدانم اگر زن‌تان اشتباه کرد، چه تفاوتی می‌کند اگر به او بگویید که اشتباه کرده‌اید؟ چه اشکالی دارد اگر بگویید متاسفم. حتی اگر نود و نه درصد اشتباه کرد باز هم می‌توانید از او عذرخواهی کنید، مطمئن باشید که خیلی زود به اشتباهاتش پی می‌برد. در زندگی زناشویی تنها چیزی که مهم نیست این است که چه کسی اشتباه کرده است زیرا هر کدام که اشتباه کنند هر دو ناراحت می‌شوند. اگر زن‌تان در برابر عذرخواهی شما معذرت خواست، آیا به راستی احساس بهتری پیدا نمی‌کنید؟

بگویید که متاسفید، عذر بخواهید چه تقصیر شما باشد، چه نباشد، اشتباه بهترین آموزگار انسان است. از هر حادثه‌ای که شما را ناخشنود می‌کند درس بگیرید.دلیل اصلی ناخشنودی را پیدا کنید. به احتمال زیاد می‌تواند دلیل احمقانه‌ای داشته باشد.توجه داشته باشد که ناراحتی می‌تواند ناشی از حسادت یا دلخوری باشد.