وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مردان و زنان چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

مردان و زنان چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟
تفاوت های مردان و زنان از زبان دکتر حمید جمعه پور (روانشناس بالینی)
 
 (مردان)
۱- سکوت را دوست دارند.
۲- همزمان فقط یک کار را می توانند انجام دهند.
۳- هدفشان از صحبت کردن تبادل اطلاعات است.
۴- زمانی که باهم هستند هرکدام با ذهن خود صحبت می کنند.
۵- به نوبت صحبت می کنند و گوش می کنند و نمی توانند باهم به یک باره صحبت کنند.
۶- افکارشان را با خودشان و در درونشان در میان می گذارند.
۷-در ارتباط با همسرشان و در مورد صحبت کردن دنبال حل مشکل هستند.مردها به دلیل ساختار مغزی همیشه نقش حلال مسئله را دارند.
۸- جملاتشان کوتاه است حتی در جواب به سوالات زن.
۹- اصولا در آخر روز که به خانه می آید می خواهند به تلویزیون خیره شوند و روزنامه بخوانند.و به آرامش و سکوت و استراحت نیاز دارد از او باز پرسی نکنیم.
۱۰- پاسخ هایشان همیشه کوتاه است و از حرف زدن زیاد ناراحت می شوند.
۱۱-مستقیم گفت و گو می کنند و رو راست و شفاف خواسته هایشان را بیان می کنند.
۱۲- سعی کنید با مردان درباره چند موضوع همزمان صحبت نکنید و در هر زمان در مورد یک موضوع صحبت کنید.
 
 (زنان)
۱- همزمان چند کار را به راحتی می توانند انجام دهند.
۲-یک زن در ۱۰ ثانیه احساس متفاوت گوینده دیگر را در خود نشان می دهد اما مرد نمی تواند این کار را انجام دهد.
۳- علاقه بیشتری به احساسات دارند و مردها بیشتر به اشیاء توجه دارند.
۴-زن ها وقتی با کسی صحبت می کنند انگار دارند به او جایزه می دهند و وقتی ناراحت هستند صحبت نمی کنند.سکوت زن بیشتر از ۹ دقیقه نوعی مجازات تلقی می شود.
۵-زن ها از صحبت کردن فقط به دنبال رابطه عاطفی و تخلیه هیجانی هستند.
۶- زن ها غیر مستقیم گفت و گو می کنند.(اما باید در ارتباط با مردان مستقیم صحبت کنند اما با جنس خودشان می توانند غیر مستقیم حرف بزنند.