اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سکوت زنان نشانه ی چیست؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
سکوت زنان نشانه ی چیست؟
زنی که سر و صدا داره

یعنی

دوست داره

از زنی که ساکت شده بترس

یعنی

پایان

 
یعنی همه چی تموم شد