اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شیوه زندگی تان با اهداف ست کنید

شیوه زندگی تان با اهداف ست کنید
وقتی شیوه زندگی تان با اهداف و تجربیات تان هماهنگ باشد و خودتان از وضعیت زندگی تان راضی باشید، احساس شادی می کنید. اگر از سوی دیگر به هر دلیلی وضعیت فعلی تان با آنچه واقعا می خواهید و انتظار دارید متفاوت باشد، ناراضی و ناراحت خواهید شد.
 
وضعیت رضایت شما، می تواند مدام در حال تغییر باشد. مثلا وقتی یک کاری را شروع می کنید اگردرآمد ماهانه آن یک میلیون باشد، می تواند دستاورد بزرگی برایتان محسوب شود. اما وقتی به این هدف دست پیدا می کنید، احساس ناراحتی در شما ایجاد می شود؛ زیرا ماهی ۵ میلیون تومان یا بیشتر درآمد ندارید. حتی بعضی ها هستند که اگرماهی ۱۰ میلیون هم درآمد داشته باشند، باز هم شاد نیستند.

ما در این مقاله برآنیم تا برای شما توضیح دهیم که : شادی، یک محصول جانبی است.نکته جالب در مورد شادی این است که شادی، هدفی نیست که بشود به تنهایی آن را تعیین کرد، به سمت آن حرکت کرد یا آن را کسب کرد .شادی یک محصول جانبی است که وقتی به سمت شما می آید که در کنار افرادی که دوست شان دارید و برایشان احترام قائل هستید مشغول انجام کاری باشید که از آن لذت می برید .

 
شادی، به معنای درک رو به رشد یک ایده آل ارزشمند است. هر گاه احساس کنید که قدم به قدم در حال حرکت به سمت چیزی هستید که برایتان مهم است؛ یعنی حرکت به سمت مهم ترین هدف هایتان، به طور خودکار احساس شادی و رضایت می کنید و رضایت فردی و سلامتی زیادی را حس خواهید کرد. شادی، پنج عنصر تشکیل دهنده دارد. ضعف در هر یک از این حوزه ها می تواند باعث بروز اضطراب و ناراحتی شود و شما را در وضعیتی قرار دهد که حس کنید کنترل زندگی خود را در دست ندارید اری همین طور است.