عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

اختراعی جالب برای افرادی که خروپف می کنند (عکس)

اختراعی جالب برای افرادی که خروپف می کنند (عکس)

کسانی که خروپف می کنند اطرافیان خود را ناخواسته بی خواب خواهند کرد. از آنجایی که خروپف شدت های گوناگونی دارد و در زمان های مختلف شروع می شود، ساخت این بالش های جدید می تواند کمک زیادی برای قطع زود هنگام ان می شود. این نوع بالش دارای یک میکروفون در درون خود است که صداهای مخصوص خروپف را تشکیل می دهد و هنگامی که این صداها بالا می رود به آرامی به سر فرد ضربه میزند تا فرد بیدار شود. همچنین این بالش یک کیسه را در درون خود باد می کند تا فرد وضعیت خواب خود را تغییر دهد.

 

اختراعی جالب برای افرادی که خروپف می کنند (عکس)

 

اختراعی جالب برای افرادی که خروپف می کنند (عکس)

 

اختراعی جالب برای افرادی که خروپف می کنند (عکس)

 

اختراعی جالب برای افرادی که خروپف می کنند (عکس)