اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

با خوردن این سبزی چربی های خود را از بین ببرید

با خوردن این سبزی چربی های خود را از بین ببرید
تاثیر نوعی داروی كاهنده چربی خون موسوم به لوواستاتین و عصاره تخم شوید را بر میزان چربی های خون موش های آزمایشگاهی با هم مقایسه شده است که هر كدام از این داروها به تنهایی كلسترول زیانبار و تری گلیسیرید خون را كاهش می دهند.

بررسی ها  همچنین نشان می دهد، عصاره آبی تخم شوید میزان كلسترول زیانبار خون را از داروی لوواستاتین بیشتر كاهش می دهد.پژوهشگران با توجه به این بررسی، عصاره تخم شوید را در كاهش چربی های خون، به ویژه كلسترول زیانبار موثر می دانند.اختلال چربی های خون از مهم ترین عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی است.