وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مردی که به سبک انتقام جویانه و جالب دیه پرداخت کرد (عکس)

مردی که به سبک انتقام جویانه و جالب دیه پرداخت کرد (عکس)

مردی که به سبک انتقام جویانه و جالب دیه پرداخت کرد (عکس)

 

این مرد که محکوم به پزداخت دیه به زنی شد روش جالبی را برای پرداخت انتخاب کرد. به گزارش ایران ناز برای شمارش این پول بانک مجبور شد 18 نفر را به مدت 8 ساعت در اختیار بگیرد که بتوانند پول هارا بشمارند.

 

مردی که به سبک انتقام جویانه و جالب دیه پرداخت کرد (عکس)

 

یک مرد چینی که در داخل رستوران به جان همکارش که یک خانم جوان بود افتاد و او را به شدت کتک زده بود بعد از محاکمه در دادگاه علنی محکوم به پرداخت جریمه 10 هزار یوآن معادل 6 میلیون تومان به آن زن شد.

 

مردی که به سبک انتقام جویانه و جالب دیه پرداخت کرد (عکس)

 

او که نمی توانست ببیند این پول هنگفت به راحتی در اختیار آن زن قرار بگیرد و برایش بسیار تلخ و دردآور بود که این دیه را بپردازد، تصمیم گرفت که آن را به صورت پول خرده در اختیار این خانم خوشگل قرار دهد تا او را عذاب دهد.